Pokonywanie niepowodzeń w branży okien.

O stosowności modelu biznesowego dla twojej firmy, „Preferujemy charakter dealerski, ponieważ początkowa inwestycja jest niska, a czas przerwy w sprzedaży dla dealera jest krótki, a także pomaga nam w otwieraniu rynków zbytu na ustalonych rynkach. Oficjalnie nie ustalamy żadnych kryteriów dealerskich, ale każdy dystrybutor może zaoferować szkolenie i wsparcie. „ Więcej…